New book by

Gert Tinggaard Svendsen,
Gunnar Lind Haase Svendsen
& Urs Steiner Brandt

This book raises the question? How should we weight control compared to trust in the welfare society? At first glance, one might think that the solution to a breach of trust and cheating is to increase formal control. The books main theme is that control, if not perceived fair and relevant, will have the tendency to reduce the general trust in the society as a whole and lead to less voluntary cooperative interactions, and unintendingly result in less beneficial social outcomes.   

The issue is highlighted in a completely new way, focusing on the three groups that have the greatest influence on the development of society: the hard-riders, the tough-riders and the easy-riders. Only by becoming wiser on these types can we, according to the authors, decide which path to choose. The book is a textbook for students in sociology, political science and social studies – and a debate book about the future of the welfare society.

The book itself is in Danish:

NY BOG: KONTROL ELLER TILLID?
HARD-RIDING OG EASY-RIDING I VELFÆRDSSAMFUNDET

af

Gert Tinggaard Svendsen,
Gunnar Lind Haase Svendsen
& Urs Steiner Brandt

Abstract

Hvad gør vi, når der sker tillidsbrud? Hvad sker der, når Britta Nielsen i Socialstyrelsen tager af kassen, eller når nogen uberettiget modtager sociale ydelser? Eller når nogen for egen vindings skyld snører andre i dagligdagen, fx på arbejdspladsen? Umiddelbart kan man tænke, at løsningen på tillidsbrud og snyd er at øge den formelle kontrol. Men er det nu også det? Denne bog rejser netop spørgsmålet: Kontrol eller tillid? Hvordan skal vi vægte kontrol i
forhold til tillid i fremtidens velfærdssamfund? Kontrol skal vel først og fremmest rettes mod
folk, der ikke frivilligt ønsker at samarbejde, men hellere vil snyde og bedrage. Spørgsmålet belyses på en helt ny måde, ved at stille skarpt på de tre grupper, der har størst indflydelse på samfundets udvikling: hard-riderne, tough-riderne og easy-riderne. Kun ved at blive klogere på disse typer kan vi ifølge forfatterne afgøre, hvilken vej vi skal vælge.
Bogen er en lærebog til studerende i sociologi, statskundskab og samfundsfag – og en debatbog om fremtidens velfærdssamfund.

Om forfatterne:


Gert Tinggaard Svendsen

er professor, ph.d., ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hovedforskningsområder er tillid, social kapital, frivillighed, velfærdssamfund, lobbyisme, klimapolitik, kollektive handlingsproblemer samt tillidsbaseret ledelse.


Gunnar Lind Haase Svendsen

er antropolog, ph.d., professor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet i Esbjerg, hvor han også er ansvarlig for
sociologi-uddannelsen.


Urs Steiner Brandt

er cand.oceon. og lektor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet i Esbjerg. Hans forskningsbidrag, der anvender spilteori, mikroøkonomi og public choice teori, dækker områder som miljøregulering, internationale miljøaftaler, teknologispredning og CO2-afgifter.