_____________________________________________________________ (DANISH BELOW)

Dear all,

You are cordially invited to attend the Vessel Recycling and Circular Economy Workshop, which will take place on Wednesday 28th November 2018, 10.00 – 14.00, in the Auditorium, at the University of Southern Denmark in Esbjerg (Niels Bohrs Vej 9, 6700).

Many of you are already familiar with our efforts to put together a consortium of academics and industry experts for an ambitious project on Circular Economy aspects of sustainable and cost-efficient vessel recycling in Denmark. For those of you who are not, our ambition for this project is two-fold: 1) to advance technology and automation for closed-loop, sustainable vessel recycling, and 2) to explore the economic, technological and organizational feasibility of effectively creating Circular Economy innovation hubs around vessel recycling in key ports/maritime areas in Denmark.

We strongly believe that the workshop will be a great networking opportunity that will enable discussion on multidisciplinary research areas and approaches related to scrapping/decommissioning of both ships and offshore oil platforms. We also expect that it will enhance exploration of common grounds for further developing the project idea and finding the right funds for it.

The workshop is open to all academics and industry stakeholders interested in actively participating in the project, so please feel free to forward the invitation to potentially interested colleagues.

We kindly ask you to inform us, by registering through the following link, at the latest by Wednesday 21st  November about your participation in the workshop.

https://webforms.sam.sdu.dk/sebe/CircularEconomyWorkshop/

HERE you can find the invitation together with a preliminary program for the workshop. The final program/agenda will soon be available and will be sent via email to those of you who register for the workshop.

If you have any questions, or require any additional information, please do not hesitate to contact us.

 

Contact Persons:

Melina Kourantidou, mkour@sdu.dk, 65507655, University of Southern Denmark

Henrik Sornn-Friese, hs.si@cbs.dk,  38152932 , Copenhagen Business School

 

We look forward to having you attend and actively participate in what we expect to be a very creative, informative and interactive workshop.

 

_______________________________________________________________________________

Kære alle,

I er indbudt til at deltage i en workshop om ophugning og genbrug af skibe i en cirkulær økonomi kontekst, som vil finde sted onsdag den 28. november 2018 fra 10.00-14.00 i Auditoriet på Syddansk Universitet i Esbjerg (Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg)

Mange af jer er allerede bekendte med vores arbejde om at sammensætte et konsortium af forskere og eksperter fra industrien til et ambitiøst projekt om cirkulære økonomiske aspekter af bæredygtig og omkostningseffektiv genbrug af skibe her i Danmark.

For de af jer der ikke er bekendte med det, er vores ambitioner for dette projekt dobbelt: 1) at forbedre teknologi og automation for lukkede kredsløb, bæredygtig genbrug af skibe, og 2) at udforske de økonomiske, teknologiske og organisatoriske muligheder for effektivt at skabe cirkulær økonomi omkring innovative hubs til genbrug af skibe i udvalgte havne og maritime områder i Danmark.

Vi er overbeviste om, at workshoppen vil blive en god netværksmulighed, der vil lægge op til diskussioner om tværfaglige forskningsområder og tilgange relateret til ophugning af både skibe og offshore olieplatforme. Vi forventer også, at det vil give lejlighed til at skabe fælles grundlag for yderligere at udvikle projektideen og finde de rette midler til det.

Workshoppen er åben for alle forskere og interessenter fra industrien, som er interesserede i aktivt at deltage i projektet, så I er velkomne til at videresende invitationen til potentielt interesserede kollegaer.

Vi beder dig venligst om at informere os senest onsdag den 21. november om din deltagelse i workshoppen.

https://webforms.sam.sdu.dk/sebe/CircularEconomyWorkshop/

Vedhaevet findes invitationen sammen med et foreløbigt program til workshoppen. Det endelige program vil snart være tilgængeligt og sendes via e-mail til de, som tilmelder sig workshoppen.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktpersoner:

Melina Kourantidou, mkour@sdu.dk, 65507655, Syddansk Universitet

Henrik Sornn-Friese, hs.si@cbs.dk  38152932 , Copenhagen Business School

Vi glæder os til at se jer og ser frem til, at I aktivt deltager i, hvad vi forventer at blive en meget kreativ, informativ og interaktiv workshop.